Özkan, T., ve B. Alan. “Burdur Kentinin Markalaşmasında Soyut Ve Somut İmaj Unsurlarının Belirlenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 816-28, doi:10.26677/TR1010.2021.740.