Cuma, A., A. Olcay, ve E. İnce. “Termal Konaklama İşletmelerinde Sunulan Hizmetin, Müşteri Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi: Kahramanmaraş Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 829-50, doi:10.26677/TR1010.2021.741.