Acun Köksalanlar, A., ve A. Köroğlu. “Yabancı Turistlerin Tipolojilerine Göre Seyahat Sağlık Risk Algıları Ve Önleme Davranışlarının Belirlenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 851-76, doi:10.26677/TR1010.2021.742.