Kardeş Çolakoğlu, N., ve Şevki Ulema. “En İyiler Sosyal Medyayı Nasıl Kullanıyor: Instagram Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 877-91, doi:10.26677/TR1010.2021.743.