Çavuşoğlu, S., ve B. Demirağ. “Tüketici Pişmanlığının Müşteri Tatmini Ve Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi: Restoran Müşterileri Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 909-24, doi:10.26677/TR1010.2021.745.