Aşıroğlu, B., ve M. Çuhadar. “Üniversite Öğrencilerinin Destinasyon İmajı Algısı Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi: Lavanta Turizmi Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 925-4, doi:10.26677/TR1010.2021.746.