Türker, N., ve S. Ayyıldız. “Yenice Mutfak Kültürünün Vegan Mutfak Kapsamında İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 946-68, doi:10.26677/TR1010.2021.747.