Halaç, H. H., ve B. Saatci İzci. “Kent Sanal Turlarında Kültürel Mirasın Değerlendirilmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 985-1004, doi:10.26677/TR1010.2021.749.