Paslı, M. M. “Sakin Şehir Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 1005-17, doi:10.26677/TR1010.2021.750.