Özdemir Güzel, S. “Beş Yıldızlı Otel Çalışanlarının Covid-19 Sürecini Değerlendirmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 1018-33, doi:10.26677/TR1010.2021.751.