Mazman İtik, Ülkü. “Mali Tabloların Dikey Yüzdeler Yöntemi Ile Analizi: Bist Turizm Sektöründe Bir Uygulama (2019)”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 1034-50, doi:10.26677/TR1010.2021.752.