Ayar, İlknur, ve H. Tarakcı. “Kahve Dükkanında Türk Kahvesi: Tüketici Tutumları Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 1070-87, doi:10.26677/TR1010.2021.754.