Çılgınoğlu, H., ve S. Aytuğar. “Termal Turizm İşletmelerinde Sağlık Beklentileri Ve Müşteri Memnuniyeti: Bolu Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 1088-02, doi:10.26677/TR1010.2021.755.