Alimanoğlu, Çağla, ve A. Yazıcı Ayyıldız. “Ege Bölgesi’ndeki Sakin Şehirler Üzerine Çevrimiçi Bir Araştırma: TripAdvisor Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 1167-83, doi:10.26677/TR1010.2021.760.