Demirci, B. “Türkiye’deki Gastronomi Müzelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 1184-99, doi:10.26677/TR1010.2021.761.