Doğan, M., ve S. Sökmen. “Turizm Araştırmalarında Sosyal Değişim Teorisi’nin Çeyrek Yüzyılı”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 1220-37, doi:10.26677/TR1010.2021.763.