Kurt, G., ve R. Arslan Ayazlar. “Gastronomi Turist Taksonomisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 1280-98, doi:10.26677/TR1010.2021.766.