Yaşarsoy, E., D. E. Koç, ve Şevki Ulema. “Kültürel Miras Farkındalığı: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 1299-18, doi:10.26677/TR1010.2021.767.