Ayaz, N., ve Ömer C. Apak. “Türkiye’de Kış Turizmine Yönelik Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Meta Analizi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 1319-31, doi:10.26677/TR1010.2021.768.