Üzülmez, M., ve M. Onur. “Osmaniye Mutfak Kültüründe Yer Alan Yemek Ritüelleri Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 1349-68, doi:10.26677/TR1010.2021.770.