Akgöl, Y., ve G. Ayazlar. “Turizm Ve Festival İlişkisine Yönelik Araştırmaların Bibliyometrik Haritalandırılması (1975-2020)”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 1369-87, doi:10.26677/TR1010.2021.771.