Aylan, F. K. “Bisiklet Turizmi Bağlamında Bisiklet Dostu Şehir Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: Twitter Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 1388-03, doi:10.26677/TR1010.2021.772.