Gül, M., ve K. Gül. “Turizm Ve Otel İşletmeciliği Bölümü Önlisans Öğrencilerinin ‘Tatil’ Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 1404-23, doi:10.26677/TR1010.2021.773.