Dalan, C., ve I. Arıkan Saltık. “Paydaşların Bakış Açısıyla Muğla İli Sağlık Turizmi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 1451-73, doi:10.26677/TR1010.2021.775.