Çakmak, M., ve S. Çöp. “Fast Food Restoranlarını Tercih Eden Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 1474-86, doi:10.26677/TR1010.2021.776.