Mancı, A. R., ve E. Tengilimoğlu. “TripAdvisor Ziyaretçi Yorumlarının İçerik Analizi: Göbeklitepe Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 1525-4, doi:10.26677/TR1010.2021.779.