Soylu, A. G., ve F. Durlu Özkaya. “İklim Değişikliği Ve Gıda Güvenliği Konulu Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 1589-02, doi:10.26677/TR1010.2021.782.