Yıldırgan, R., ve İsmail Bilgiçli. “Turizmde Kısa Süreli Konut Kiralama: Sapanca Destinasyonu Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 3, Eylül 2021, ss. 1687-03, doi:10.26677/TR1010.2021.814.