Kale, E. “Konaklama İşletmelerinde Girişimci Ve Pazar Yönlülüğün Örgütsel Performansa Etkisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 3, Eylül 2021, ss. 1723-38, doi:10.26677/TR1010.2021.816.