Sezgin, M., ve M. Yurtlu. “Dijital Pazarlama Yöneticilerinin Bakış Açısıyla En Uygun Otel Seçimi: Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Ve PROMETHEE Yaklaşımı”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 3, Eylül 2021, ss. 1756-84, doi:10.26677/TR1010.2021.818.