Ayaz, N., ve F. Musellim. “Kişilik Tipleri Ve Fiyat Algısı: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 3, Eylül 2021, ss. 1785-02, doi:10.26677/TR1010.2021.819.