Acar, A., ve İsa Uğur. “Uluslararası Zincir Otellere Yönelik Tripadvisor Yorumlarının Duygu Analizi Yöntemi Ile Değerlendirilmesi: Ankara Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 3, Eylül 2021, ss. 1803-14, doi:10.26677/TR1010.2021.820.