Tengilimoğlu, E., ve Y. Öztük. “Gezi Ve İş Amaçlı Seyahatlerde Fiyat Adaleti Ve Tüketim Duygularının Olumlu Yorum Yapma Niyeti Üzerine Etkisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 3, Eylül 2021, ss. 1815-32, doi:10.26677/TR1010.2021.821.