Altıntaş, F. F. “Akdeniz Ülkelerinin Destinasyon Rekabetçilik Performanslarının Analizi: MAIRCA Ve MARCOS Yöntemleri Ile Bir Uygulama”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 3, Eylül 2021, ss. 1833-56, doi:10.26677/TR1010.2021.822.