Aykaç, E., ve M. Tekeli. “Yerel Halkın Turizm Gelişimine Yönelik Tutumu: Çorum İli Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 3, Eylül 2021, ss. 1874-95, doi:10.26677/TR1010.2021.824.