Akın, A., A. Akın, M. Baş, ve H. İbrahim Karakan. “Pandemi Döneminde TaTuTa Çiftliklerinin Uyguladığı Stratejiler”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 3, Eylül 2021, ss. 1896-11, doi:10.26677/TR1010.2021.825.