İflazoğlu, N., İpek I. Can, M. Nur, ve E. Cevent Nisani. “Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 3, Eylül 2021, ss. 1982-01, doi:10.26677/TR1010.2021.830.