Güven, E. Özlem, A. Çay, R. Özavcı, ve A. Korkutata. “Pandemi Döneminde Boş Zamanı Değerlendirme Davranışlarının Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 3, Eylül 2021, ss. 2017-35, doi:10.26677/TR1010.2021.832.