Özdemir, F., ve İsmail Demirci. “Presenteizmin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Adana İlinde Faaliyet Gösteren Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 3, Eylül 2021, ss. 2049-66, doi:10.26677/TR1010.2021.834.