Çavuşgil, B., ve S. Erden Ayhün. “Hizmet Kalitesi Ve Müşteri Tatmininin Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi: Z Kuşağı Kahve Dükkânı Müşterileri Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 3, Eylül 2021, ss. 2067-85, doi:10.26677/TR1010.2021.835.