Çelen, O., ve M. Tuna. “Konaklama İşletmelerindeki Kadın Çalışanların Kraliçe Arı Sendromu Algılarının Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 3, Eylül 2021, ss. 2127-48, doi:10.26677/TR1010.2021.838.