Uçar, Ömür, ve M. Kırhasanoğlu. “Doğu Karadeniz’deki 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Müşteri Şikâyetlerinin İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 3, Eylül 2021, ss. 2149-65, doi:10.26677/TR1010.2021.839.