Erul, E. “Yerel Halkın Potansiyel Turizm Gelişimi Arzusu: Antalya’da Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 3, Eylül 2021, ss. 2200-16, doi:10.26677/TR1010.2021.842.