Özkan, Çiğdem, ve B. Yeşildağ. “Covid-19 Salgınının Turist Rehberliği Mesleği Üzerine Etkileri: Çanakkale Rehberler Odası Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 3, Eylül 2021, ss. 1603-15, doi:10.26677/TR1010.2021.809.