Avcı, E., ve Övünç Bardakoğlu. “Konaklama İşletmelerinde Tüketici Deneyiminin Çevrimiçi Yorumlara Yansıması: COVID-19 Pandemi Süreci Ve Deneyimin Olumsuz Sonuçlanması”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 4, Aralık 2021, ss. 2254-73, doi:10.26677/TR1010.2021.871.