Çelik, S., N. Kart, ve M. Sandıkcı. “Yerel Restoran İşletmecilerinin Afyonkarahisar’ın ”UNESCO Gastronomi Şehri“ Unvanına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 4, Aralık 2021, ss. 2300-19, doi:10.26677/TR1010.2021.873.