Sunar, H., ve A. Ateş. “Konaklama İşletmeleri Hakkında Yapılan Çevrimiçi Değerlendirmelerin Tüketici Tutum Kararsızlığındaki Rolü Ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 4, Aralık 2021, ss. 2347-66, doi:10.26677/TR1010.2021.875.