Arslan, H., B. Zengin, ve P. Tuna. “Öğrencilerin Mezuniyet Sonrası İş Yaşamından Beklentileri”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 4, Aralık 2021, ss. 2367-79, doi:10.26677/TR1010.2021.876.