Tandoğan, V. U., A. B. Dinçel, ve B. Mil. “Restoran İşletmeleri İçin Bir Mobil Uygulama Önerisi Ve Öneriye Yönelik Tutumların Belirlenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 4, Aralık 2021, ss. 2380-02, doi:10.26677/TR1010.2021.877.