Demir, H., ve Özlem Altun. “Yenilebilir Böcekler Ve Kıbrıs Ada Halkının Bakış Açısı”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 4, Aralık 2021, ss. 2425-47, doi:10.26677/TR1010.2021.879.